واشر تخت و فنری از سایز 6mm الی 45mm مطابق با استاندارد DIN 126,DIN 127, DIN 128,DIN 125A,DIN 125B