در پیچ و مهره رول بولت قطعه و یا ابزاری است فلزی،مجموعا متشکل از یک عدد پیچ عمدتا سر مخروطی شکل،یک عدد لوله استوانه ای شکل چاک دار به همراه یک عدد مهره و یک عدد واشر.که در صنعت پیچ و مهره کاربرد فراوان دارد.