پیچ و مهره در صنعت پل سازی چه کاربردی دارد؟

پایداری پل ها از پیچ و مهره ها

صنعت پل سازی مانند صنایع دیگر یکی از مصرف کنندگان عمده در پیچ و مهره هایی با مقاومت بالا است.

از پیچ و مهره و انکر بولتهای به کاربرده شده در ستونهای پل تا متصل شده به یکدیگر از پیچ های پر مقاومت استفاده می شود .

پوشش پیچ ها باید بر اساس در معرض رطوبت قرا گرفتن انها تعیین شود .

یکی از پلها در استفاده از پیچ و مهره پل BAY کالیفرنیا بوده است که پس از گذشت 2 سال از شکست پیچ های ان همچنان بحث داغ مطبوعات است چرا که تعدادی از انکر بولتهای تهیه شده برای این پل ظرف گذشت چند روز پس از بسته شدن بدلیل خوردگی هیدروژنی شکستند .

حال آنکه تولید کننده پیچ در تولید آنها قصور نکرده است و اشکال  به نحوه نگهداری پیچ ها و نیز نوع سفارش آبکاری آن بوده است .

پر کاربردترین متریال برای پلها با استانداردهای زیر می باشد . 

پیچ و مهره فولادی                                     ASTM    A320

پیچ و مهره فولادی                                     ASTM    A325

پیچ و مهره فولادی                                     ASTM    A490

 

 

تگ های مطلب

کاربرد پیچ و مهره در صنایع خودرو سازی،آب و فاضلاب ،سد سازی،راه آهن و مترو،کاربرد پیچ و مهره در صنایع خودرو سازی،کاربرد پیچ و مهره در صنایع آب و فاضلاب،کاربرد پیچ و مهره در صنایع خودروسازی،پیچ و مهره،پیچ،مهره،پیچ خودکار ، پیچ سرمته ای ،  پیچ شش گوش ، پیچ آلن ،پیچ و مهره در صنعت پل سازی چه کاربردی دارد؟