پیچ ها در صنعت پیچ و مهره

تقسیم بندی پیچ هاي معمولی و پیچ هاي پرمقاومت با توجه به مقاومت نهایی کششی آنها و نوع مصالحی که در ساخت و تولید آنها به کار می رود، انجام می گیرد.

هر دو نوع پیچ معمولی و پرمقاومت داراي شکل ظاهري مشابه یکدیگر هستند.

پیچ هاي معمولی:

مصالح پیچ هاي معمولی از نوع فولاد نرمه با کربن کم می باشند.

پیچ هاي معمولی در استاندارد ASTM 307 با علامت A مشخص می شوند.

قیمت پیچ هاي معمولی از پیچ هاي پرمقاومت کمتر بوده و با قطرهاي محدود ساخته می شوند.  

مورد مصرف آنها در سازه هاي سبک مانند خرپاهاي کوچک، سازه هاي موقتی و اعضاي درجه دوم سازه ها مانند مهاربندها و لاپه ها می باشد.

از پیچ هاي معمولی به عنوان وسیله کمکی مونتاژ نیز در اتصالاتی که اعضاي اصلی آن توسط جوش و یا پیچ هاي پرمقاومت متصل می شوند استفاده می شود.

پیچ هاي غیر معموملی(شگفتاور مقاوم):

عرضه پیچ هاي پرمقاومت تحول زیادي در صنعت سازه هاي فولادي و اتصالات آنها به وجود آورد.

مصالح پیچ هاي پرمقاومت از فولاد با کربن متوسط است که پیچ و مهره آنها به وسیله عملیات مرغوب سازي (حرارت دهی و کاهش حرارت) تولید می شوند و قبل از شروع عملیات مرغوب سازي حدود 16 تا 25 ساعت گداخته می شوند.

 

تگ های مطلب:

تقسیم بندی انواع پیچ ها،روش های تولید پیچ و مهره،آزمایش کشش گوه اي پیچ و مهره چیست؟،آزمایش سختی سنجی پیچ و مهره چیست؟،آزمایش های پیچ و مهره،مشخصات پیچ و مهره های تولیدی درایران،انواع سوراخ ها در اتصالات پیچ و مهره