مهره چاک دار با DIN 935 در صنعت پیچ و مهره کاربرد دارد.