مهره ریلی با DIN6918 که در صنعت پیچ و مهره کاربرد دارد.