-
021 - 55415426
55403226

مهره باریک

مهره باریک 

یکی از پر کاربردترین اقلام در صنعت پیچ و مهره که دارای سفارشات بالایی برخوردار است ، مهره های باریک هستند.