-
021 - 55415426
55403226

نسل چدید پیچ و مهره tension control bolt

نسل چدید پیچ و مهره tension control bolt

پیچ و مهره tension control bolt چیست؟

پیچ و مهره پیچ و مهره tension control bolt چیست؟

پیچ و مهره های tension control bolt

tension control bolt که مخفف شده و خلاصه  t.c bolt است در واقع نسل جدید از پیچ و مهره ها می باشند که نقش بسیار مهمی در ساخت اسکلت های فلزی دارند.

و از ویژگی های این نوع پیچ و مهره ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:پیچ و مهره

1.سادگی در هنگام نصب

2.کاهش نیروی انسانی

3.ارتقاء سرعت نصب به چند برابر در مقایسه با مدل های قبلی

4.اطمینان بالا از حصول نیروی وارد شده

5.کنترل چشمی

و از ویژگی های دیگر t.c bolt می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1.هنگام بستن پیچ و مهره بسیار ساده و با سرعت بالا انجام می پذیرد

2.به دلیل خاص بودن نوع پیچ های این پیچ و مهره پس از مونتاژ به صورت چشمی میزان نیروی وارد شده قابل رویت و تشخیص است.

3.این نوع از پیچ و مهره ها از نظر کمی و کیفی بسیار مقاوم تراز نوع معمولی می باشند.

 

برچسب مطلب:

پیچ و مهره،تعریف پیچ و مهره،پیچ چیست؟،مهره چیست؟،کاربرد پیچ و مهره،تقسیم بندی پیچ و مهره،مشکلات بعد از بستن پیچ و مهره،جنس پیچ و مهره،پیچ آلن