-
021 - 55415426
55403226

پیچ آلن در صنعت پیچ و مهره

تعریف پیچ آلن در صنعت پیچ و مهره

نوعی از اتصالات  رزوه دار خارجی است که  قسمت رزوه دار آن به اندازه قطر اسمی اش می باشد.

سر آن استوانه ای شکل است و دارای حفره داخلی یا چند لبه می باشد. و با پیچ هایی با سر شیبدار تفاوت دارد.