سختی سنجی پیچ و مهره 

آزمایش-سختی-سنجی-پیچ-و-مهره-چیست؟

آزمایش سختی سنجی:

این آزمایش در رده ي آزمایش هاي غیرمخرب پیچ و مهره بوده و براي آگاهی از میزان سختی قطعه و برابري آن با مقدار استاندارد انجام میشود. سختی سنجی براي بخش انتهایی، سطح صاف بدنه و سطح صاف سرپیچ انجام میشود. به طورکلی از سه روش براي آزمون سختی سنجی پیچ و مهره استفاده میشود که عبارتند از : روش برینل، روش راکول و روش ویکرز.

براي مهره از آزمایش کشش استفاده نمیشود و تنها آزمایش هاي بار گواه و سختی سنجی بر روي مهره ها انجام میگیرد. براي واشر نیز تنها آزمایش سختی سنجی انجام میشود.

 

تگ های مطلب:

آزمایش سختی سنجی پیچ و مهره چیست؟،آزمایش های پیچ و مهره،مشخصات پیچ و مهره های تولیدی درایران،انواع سوراخ ها در اتصالات پیچ و مهره،بازرسان پیچ و مهره چه وظایفی دارند؟،تقسیم بندی پیچ و مهره