خدمات پیچ و مهره صنعتکاران :

- تولید پیچ و مهره و انکربولت

(بزرگترین دکل های تلسکوپی خاورمیانه)

- تولید پیچ و مهره گالوانیزه گرم در ایران

(یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پیچ و مهره گالوانیزه گرم در کشور به صورت تخصصی)

- ارائه گواهینامه معتبر و دارای استاندارد بین المللی

(برای کلیه پیچ و مهره ها)