-
021 - 55415426
55403226

خدمات ما

- تولید پیچ و مهره و انکربولت بزرگترین دکل های تلسکوپی خاورمیانه

- تولید پیچ و مهره های گالوانیزه گرم در ایران

- ارائه گواهینامه معتبر از معتبرترین دانشگاه های کشور